Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Automatyczne konfigurowanie daty i godziny

Można użyć mechanizmu automatycznego ustawiania daty i godziny, wybierając serwer czasu oraz czas między odpytaniami.

  1. W programie Configure wybierz kolejno Serwer Fiery > Ustawienia regionalne.
  2. Wybierz opcję Ustaw datę i godzinę automatycznie, a następnie kliknij łącze Zarządzaj.
  3. Wybierz serwer czasu i czas między odpytaniami.

    Czas między odpytaniami określa, jak często serwer Fiery server odbiera aktualizacje z serwera czasu.

Terms of Use