Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie haseł administratora i operatora

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego hasła administratora i operatora. Domyślnie hasło administratora jest ustawione na serwerze Fiery server, ale hasło operatora już nie. Hasło administratora należy zmienić, aby zabezpieczyć serwer Fiery server przed nieautoryzowanymi zmianami.

Uwaga: Ustawione hasła należy zanotować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł, zob. Konfiguracja i instalacja w zestawie dokumentacji użytkownika.

  1. W programie Configure wybierz Zabezpieczenia.
  2. Wybierz jedną z następujących opcji:
    • Hasło administratora
    • Hasło operatora
  3. Wprowadź i potwierdź nowe hasło.
  4. Zapisz zmiany.
Terms of Use