Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie języka i ustawień regionalnych

Po wybraniu języka ustawienia regionalne (oprócz godziny i daty) są konfigurowane automatycznie na podstawie dokonanego wyboru. W razie potrzeby można również zmienić dowolne ustawienie ręcznie.

  1. W programie Configure wybierz kolejno Serwer Fiery > Ustawienia regionalne.
  2. Wybierz język z listy Język serwera.
  3. Aby zmienić poszczególne ustawienia regionalne (na przykład tylko Jednostki miary), można je zmodyfikować odpowiednio do potrzeb.
  4. Zapisz zmiany.
    Uwaga: Aby zastosować zmianę języka, należy ponownie uruchomić serwer Fiery server.
Terms of Use