Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Użytkownicy i grupy

Uprawnienia użytkowników uzyskujących dostęp do serwera Fiery server można definiować, przypisując ich do grup. Domyślnie określono kilka grup. Wszyscy użytkownicy w grupie dysponują takimi samymi uprawnieniami.

Informacje szczegółowe dotyczące użytkowników i grup można wyświetlić w aplikacji Configure > Konta użytkowników.

Poza przypisywaniem utworzonych użytkowników do grupy można dodawać ich z globalnej listy adresowej organizacji. W tym celu należy najpierw włączyć usługi LDAP na serwerze Fiery server.

Terms of Use