Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Uzyskiwanie dostępu do programu Configure

Po uruchomieniu Fiery server po raz pierwszy lub zainstalowaniu oprogramowania systemowego musisz skonfigurować Fiery server. Jeżeli nie przeprowadzisz konfiguracji, zastosowane zostaną ustawienia domyślne. Sprawdź, czy ustawienia są odpowiednie dla Twojego środowiska drukowania. Jeżeli w Twoim środowisku sieciowym lub środowisku drukowania wprowadzone zostaną zmiany, ustawienia mogą również wymagać skorygowania.

Możesz skonfigurować Fiery server z poziomu komputera klienckiego za pomocą programu Configure, do którego możesz uzyskać dostęp z następujących lokalizacji:
 • Command WorkStation
 • WebTools (za pomocą obsługiwanej przeglądarki internetowej)

Dostęp do programu Configure z poziomu Command WorkStation

 1. Z poziomu Command WorkStation połącz się z odpowiednim serwerem Fiery server i zaloguj się jako Administrator.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby uruchomić program Configure:
  • W Centrum urządzeń wybierz kartę Informacje ogólne, a następnie kliknij element Configure w prawym dolnym rogu.

  • W menu Serwer kliknij Configure.

 3. W programie Configure zmień opcje bieżącej konfiguracji serwera Fiery server.

Dostęp do programu Configure z poziomu WebTools

Program Configure umożliwia skonfigurowanie serwera Fiery server. Konfiguracja jest wymagana po pierwszym włączeniu serwera Fiery server lub zainstalowaniu oprogramowania systemowego. Program Configure umożliwia także określenie informacji o środowisku sieciowym i preferencjach drukowania dla zadań wysyłanych przez użytkowników do serwera Fiery server.

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP serwera druku Fiery server.
 2. W aplikacji WebTools kliknij ikonę Configure.
  Uwaga: W przypadku wyświetlenia komunikatu o niezaufanych połączeniach możesz go zignorować i kontynuować.
 3. Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Terms of Use