Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Określanie ustawień JDF

Technologia JDF (Job Definition Format) to otwarty standard branżowy etykiet zadań oparty na formacie XML. Upraszcza wymianę informacji między różnymi aplikacjami i systemami do obsługi grafiki artystycznej.

Program Fiery JDF pozwala na przesyłanie zadań JDF do serwera Fiery server z aplikacji umożliwiających tworzenie etykiet JDF.

Należy skorzystać z narzędzia Configure, aby zdefiniować ustawienia zestawu funkcji JDF oraz wyświetlić wersję zestawu funkcji Fiery JDF, identyfikator urządzenia JDF oraz adres URL JMF.

Więcej informacji na temat JDF i JMF znajduje się w pomocy programu Command WorkStation.

 1. W narzędziu Configure, wybierz kolejno elementy Przesyłanie zadań > Ustawienia JDF.
 2. Wybierz opcję Włącz JDF.
 3. Jeśli skonfigurowano drukarkę wirtualną dla serwera Fiery server, wybierz urządzenie w obszarze Użyj ustawień zadań z drukarki wirtualnej.
  Uwaga: Tę opcję należy określić wyłącznie w przypadku jej stosowania do danej kolejności zadań.
 4. Określ domyślną akcję kolejki drukowania, wybierając ustawienie opcji Akcja zadania.
 5. Wybierz opcję Zastąp zadania JDF przy użyciu powyższych ustawień, jeśli chcesz zastąpić ustawienia określone w etykiecie JDF.
 6. W sekcji URL formatu JMF (Job Messaging Format) wyświetlone są informacje tylko do odczytu na temat serwera Fiery server, na podstawie których można skonfigurować przepływy pracy JDF.
 7. Określ sposób zamykania zadań JDF po ich wydrukowaniu.
 8. Określ elementy wymagane do zamknięcia zadania JDF. Elementy wybrane w tym miejscu muszą zostać wypełnione przed zamknięciem zadania, automatycznie lub ręcznie.
 9. Określ ścieżki sieciowe, które serwer Fiery server będzie przeszukiwać pod kątem wspólnych zasobów.

  Serwer Fiery server przeszukuje określone przez użytkownika ścieżki sieciowe do momentu znalezienia wymaganych obiektów. Serwer Fiery server nie weryfikuje istnienia wprowadzanej ścieżki w sieci.

  Uwaga: Należy poinformować użytkowników o ścieżkach, aby mogli korzystać z zasobów podczas tworzenia zadań.
 10. Zapisz zmiany.
Terms of Use