Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfiguracja sieci

Dodaj Fiery server do swojej sieci.

Wprowadź adresy sieciowe i nazwy, które mają być używane przez komputery, serwery i kontroler Fiery server podczas wzajemnej komunikacji. Upewnij się, czy kontroler Fiery server jest połączony z działającą siecią, tak aby mógł wysyłać do niej zapytania o wymagane informacje.

Terms of Use