Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Zarządzanie dziennikiem zadań

Dziennik zadań to plik zapisywany na serwerze Fiery server. Zawiera on wszystkie zadania przetworzone przez serwer Fiery server od momentu ostatniego oczyszczenia dziennika zadań lub zainstalowania oprogramowania serwera Fiery server.

Każdy wpis dziennika zadań obejmuje nazwę użytkownika, nazwę dokumentu, godzinę i datę drukowania oraz liczbę stron.

  1. W programie Configure wybierz kolejno Serwer Fiery > Dziennik zadań.
  2. Aby skonfigurować serwer Fiery server w celu automatycznego eksportowania dziennika zadań za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi SMB, wybierz polecenie Włącz automatyczne eksportowanie dzienników zadań.

    Jeżeli wybierzesz tę opcję, podaj datę i godzinę wykonywania eksportu. Dziennik zadań zostanie wyeksportowany jako plik CSV.

  3. Aby automatycznie wyczyścić dziennik zadań po wyeksportowaniu, wybierz polecenie Wyczyść dziennik zadań po wyeksportowaniu.
    Uwaga: Dziennik zadań zostanie wyczyszczony, nawet jeśli eksport się nie powiedzie. Opcji tej nie należy wybierać, jeśli w dzienniku zadań są przechowywane istotne informacje rozliczeniowe. W takim przypadku zalecane jest upewnienie się, że dziennik zadań został prawidłowo zapisany, a następnie wyczyszczenie go z poziomu serwera Fiery server.
  4. Aby wyeksportować dziennik zadań poprzez SMB, wybierz opcję SMB i podaj niezbędne informacje. Kliknij przycisk Uwierzytelnij, aby upewnić się, że wprowadzone informacje dotyczące usługi SMB są prawidłowe.
Terms of Use