Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Ustawianie opcji zadań

Można skonfigurować ustawienia opcji mających wpływ na wszystkie zadania, na przykład w zakresie domyślnego włączania kolejki wydruku.

 1. W programie Configure wybierz kolejno Zarządzanie zadaniami > Kolejka wydruku, a następnie zaznacz pole wyboru Zapisz wydrukowane zadania.

  W przypadku włączenia tej opcji można ponownie drukować zadania z kolejki wydruku bez konieczności ich ponownego przesyłania do serwera Fiery server. Jeśli nie włączono tej opcji, wydrukowane zadania są usuwane z dysku twardego serwera Fiery server.

 2. W polu Zadania zachowane w kolejce wydruku wprowadź liczbę zadań, którą chcesz zachowywać w kolejce wydruku.
  Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia kolejki wydruku. Należy pamiętać, że zadania zapisywane w kolejce wydruku zajmują miejsce na dysku twardym Fiery server.
 3. Aby skonfigurować serwer Fiery server w celu rozpoczynania przetwarzania (rasteryzowania) dużych zadań PS lub PCL przed ukończeniem ich buforowania, wybierz Zarządzanie zadaniami, a następnie zaznacz pole wyboru Przetwarzanie obrazu rastrowego podczas odbierania.

  Przed włączeniem tej opcji należy rozważyć następujące kwestie:

  • Opcja przetwarzania obrazu rastrowego podczas odbierania nie obsługuje zadań PDF i VDP, ponieważ jest wymagane ich całkowite zbuforowanie przed rozpoczęciem przetwarzania.

  • Włączenie funkcji RIP podczas odbierania może spowodować drukowanie niektórych zadań niezgodnie z kolejnością ich odebrania za pośrednictwem sieci.

  • W zależności od środowiska sieciowego i szybkości komputera klienckiego przesyłającego zadanie do serwera Fiery server, włączenie opcji przetwarzania obrazu rastrowego podczas odbierania może spowodować zmonopolizowanie zasobów serwera Fiery server na długi czas, a przez to uniemożliwić szybsze drukowanie mniejszych zadań i ich przetwarzanie, gdy nadal będzie trwać buforowanie zadania w ramach funkcji RIP.

 4. Zapisz zmiany.
Terms of Use