Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Zarządzanie certyfikatami

Technologia Secure Sockets Layer (SSL) umożliwia zabezpieczenie serwera Fiery server dzięki szyfrowaniu informacji i mechanizmowi uwierzytelniania.

Certyfikat SSL składa się z klucza publicznego i klucza prywatnego. Klucz publiczny umożliwia szyfrowanie informacji, natomiast klucz prywatny ich odszyfrowywanie. Klucze prywatne mogą mieć długość od 1024 do 2048 bitów i zawierać wszystkie znaki możliwe do drukowania. Maksymalny rozmiar to 16 KB.

Istnieją certyfikaty zaufane i niezaufane. Dla certyfikatu zaufanego nie istnieje klucz prywatny, a jedynie plik certyfikatu. W każdym przypadku można dodać lub usunąć certyfikat. Nie można usunąć certyfikatu, jeśli jest on przypisany do usługi.

Dodawanie certyfikatu lub klucza prywatnego

Podczas dodawania certyfikatu SSL lub klucza prywatnego należy określić jego lokalizację.

 1. Aby wyświetlić informacje na temat certyfikatu, ustaw kursor myszy na nazwę certyfikatu, a następnie kliknij ikonę oka. Możesz także usunąć certyfikat, klikając ikonę kosza.
 2. W programie Configure wybierz kolejno Zabezpieczenia > Zaufane certyfikaty.
 3. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Przypisywanie certyfikatu do serwera sieci Web na serwerze Fiery server

Certyfikat używany przez serwer sieci Web można przypisać lub przypisać ponownie.

 1. W programie Configure wybierz kolejno Zabezpieczenia > Certyfikat serwera.
 2. Kliknij opcję Utwórz certyfikat z podpisem własnym.
 3. Określ i zapisz informacje swojego certyfikatu.
 4. Aby zmienić certyfikat używany przez serwer sieci Web, wybierz go, kliknij przycisk Zmień certyfikat, a następnie określ lokalizację certyfikatu lub klucza prywatnego.

Usuwanie przypisanego certyfikatu

Przypisany certyfikat można usunąć.

 1. W programie Configure wybierz kolejno Zabezpieczenia > Zaufane certyfikaty.
 2. Ustaw kursor myszy na certyfikat, który chcesz usunąć. Wyświetli się ikona Usuń (symbol kosza).
 3. Kliknij ikonę Usuń.
Terms of Use