Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień serwera Fiery server

Kopię zapasową ustawień serwera Fiery server można utworzyć — podobnie jak przywrócić te ustawienia — z programu Configure lub Command WorkStation.

Uwaga: Opcja Restore Fiery Settings (Przywróć ustawienia Fiery) i Przywróć domyślne ustawienia Fiery nie jest dostępna dla każdego serwera Fiery server.

Tworzenie kopii zapasowej ustawień serwera Fiery server z programu Configure

W programie Configure można określić, dla których ustawień serwera Fiery server ma zostać utworzona kopia zapasowa.

 1. W programie Configure wybierz kolejno Serwer Fiery > Kopia zapasowa.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać kopię zapasową swoich ustawień.

Tworzenie kopii zapasowej ustawień serwera Fiery server w programie Command WorkStation

W programie Command WorkStation można określić, dla których ustawień serwera Fiery server ma zostać utworzona kopia zapasowa.

 1. Ustanów połączenie z odpowiednim serwerem Fiery server i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij kolejno Centrum urządzeń > Ogólne > Narzędzia > Kopia zapasowa i przywracanie.

  • Wybierz opcję Serwer > Kopia zapasowa i przywracanie.

 2. Kliknij przycisk Kopia zapasowa.
 3. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz lokalizację zapisania pliku i określ nazwę pliku kopii zapasowej.
 5. (opcjonalnie) Wybierz opcję Dodaj datę do nazwy pliku.
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ.

Przywracanie ustawień serwera Fiery server z programu Configure

Jeśli wcześniej wykonano kopię zapasową ustawień serwera Fiery server, można je przywrócić z programu Configure.

 1. W programie Configure wybierz kolejno Serwer Fiery > Przywracanie.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić swoje ustawienia.

Przywracanie ustawień serwera Fiery server z Command WorkStation

Jeśli wcześniej wykonano kopię zapasową ustawień serwera Fiery server, można je przywrócić z programu Command WorkStation.

 1. Połącz się z odpowiednim serwerem Fiery server i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij kolejno Centrum urządzeń > Ogólne > Narzędzia > Kopia zapasowa i przywracanie.

  • Wybierz kolejno Serwer > Kopia zapasowa i przywracanie.

 2. Kliknij przycisk Przywróć.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do lokalizacji ustawień konfiguracji, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Otwórz lub wybierz niedawną kopię zapasową.
 4. Kliknij przycisk Dalej i wybierz elementy do przywrócenia.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ.
 6. Po zakończeniu operacji przywracania należy ponownie uruchomić serwer Fiery server w przypadku wyświetlenia monitu.
Terms of Use