Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Ustawianie nazwy serwera Fiery server

Użytkownik może określić nazwę serwera Fiery server i skonfigurować inne opcje ogólne.

  1. W programie Configure wybierz kolejno pozycje Serwer Fiery > Nazwa serwera.
  2. Wprowadź nazwę serwera Fiery server, która będzie wyświetlana w sieci.
    Uwaga: W przypadku stosowania wielu serwerów Fiery server należy nadać im różne nazwy.
Terms of Use