Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie serwera

Program Configure umożliwia skonfigurowanie serwera Fiery server. Konfiguracja jest wymagana po pierwszym włączeniu serwera Fiery server lub zainstalowaniu oprogramowania systemowego. Program Configure umożliwia także określenie informacji o środowisku sieciowym i preferencjach drukowania dla zadań wysyłanych przez użytkowników do serwera Fiery server.

Uwaga: Niektóre opcje programu Configure mogą nie być obsługiwane przez dany serwer Fiery server.

Aby uzyskać informacje o opcjach programu Configure, które nie zostały omówione w tej Pomocy, zapoznaj się z częścią Konfiguracja i instalacja w zestawie dokumentacji użytkownika.

Terms of Use