Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie serwera DNS

Ustawienia serwera DNS należy skonfigurować, aby umożliwić serwerowi Fiery server rozpoznanie nazwy na podstawie adresu IP.

Aby umożliwić serwerowi Fiery server automatyczne uzyskanie adresu DNS, należy najpierw zezwolić serwerowi Fiery server na automatyczne uzyskanie jego adresu IP.

  1. W programie Configure wybierz kolejno Sieć > Adres IPv4.
  2. Wybierz kolejno Konfiguruj serwer DNS, a następnie wybierz opcję Automatycznie lub Ręcznie.
  3. Jeżeli wybierzesz konfigurowanie ręczne, wpisz adres IP dla podstawowego i dodatkowego serwera DNS oraz sufiks DNS (nazwę domeny).
  4. Zapisz zmiany.
Terms of Use