Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Zamykanie programu Configure

Niektóre zmiany zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu serwera Fiery server. Jeżeli zmiana danego ustawienia wymaga ponownego uruchomienia, zrestartowania lub innego działania, informacje takie będą wyświetlane w pasku u góry strony.

  1. Należy dokonać odpowiednich zmian. Jeżeli wprowadzasz zmiany w wielu ustawieniach, wymagające ponownego uruchomienia, możesz poczekać z ponownym uruchomieniem do czasu zakończenia wprowadzania wszystkich zmian w ustawieniach.
  2. Uruchom ponownie serwer Fiery server, aby zastosować zmiany.
Terms of Use