Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Wyświetlanie, zapisywanie lub drukowanie ustawień serwera

Na karcie Konfiguracja serwera w Command WorkStation znajdują się bieżące ustawienia serwera Fiery server.

Wyświetlanie ustawień konfiguracji serwera

Na karcie Konfiguracja serwera można wyświetlać kategorie ustawień serwera Fiery server lub zmieniać opcje konfiguracji.

 1. Z poziomu Command WorkStation połącz się z odpowiednim serwerem Fiery server i kliknij kolejno Centrum urządzeń > Ogólne > Konfiguracja serwera.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Klikaj skróty z lewej strony, aby wyświetlać ustawienia w określonej kategorii.

  • Kliknij przycisk Configure w prawym dolnym rogu okna, aby zmienić opcje bieżącej konfiguracji serwera Fiery server.

Zapisywanie konfiguracji serwera w pliku

Można zapisać konfigurację serwera jako plik w przypadku każdego serwera Fiery server, z którym nawiązano połączenie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku zarządzania wieloma serwerami Fiery servers; umożliwia śledzenie wszelkich zmian wprowadzanych w konfiguracji serwerów Fiery server.

 1. Z poziomu Command WorkStation połącz się z serwerem Fiery server.
 2. Kliknij kolejno Centrum urządzeń > Ogólne > Konfiguracja serwera.
 3. Kliknij przycisk Zapisz jako.
 4. Określ nazwę i lokalizację pliku.
 5. W obszarze typu pliku wybierz opcję PDF lub Tekst.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Drukowanie strony konfiguracji serwera

Po przeprowadzeniu czynności konfiguracji warto wydrukować stronę konfiguracji serwera i umieścić ją w pobliżu serwera Fiery server w celach pomocniczych. Użytkownicy mogą potrzebować informacji dostępnych na tej stronie, na przykład dotyczących domyślnych ustawień drukarki.

 1. Zapisz plik konfiguracji.
 2. Zapisany plik wydrukuj na drukarce biurowej.
Terms of Use