Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień

Możliwe jest utworzenie kopii zapasowej i przywrócenie kilku kategorii ustawień.

Zalecamy zapisywanie pliku kopii zapasowej na serwerze w sieci, a nie na samym serwerze Fiery server. W przeciwnym wypadku po ponownym zainstalowaniu oprogramowania systemowego plik kopii zapasowej zostanie usunięty.

Ważne informacje, które należy uwzględnić podczas tworzenia kopii zapasowej i przywracania:

  • Zapisanych ustawień funkcji Kopia zapasowa i przywracanie można użyć z poziomu programu Configure i Command WorkStation.

  • W przypadku aktualizacji serwera Fiery server do nowej wersji oprogramowania systemowego można przywrócić plik kopii zapasowej utworzony w poprzedniej wersji. Wszystkie nowe ustawienia niedostępne w poprzednim oprogramowaniu systemowym zostaną jednak przywrócone do wartości domyślnych.

  • Ustawienia funkcji Kopia zapasowa i przywracanie można przywrócić na inny serwer Fiery server (model i wersja muszą być takie same), ale ustawienia takie jak Nazwa serwera, Adres IP i Ustawienia sieci nie zostaną przywrócone. W tym przypadku zostaną zachowane istniejące ustawienia. Zapobiega to powstawaniu problemów, jeżeli oba serwery Fiery servers działają w tej samej sieci.

Terms of Use