Fiery Verify

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Pomiar pola

Dzięki pomiarom można szybko porównać wydrukowane pola kontrolne kolorów.

Należy upewnić się, że obsługiwany ręczny przyrząd pomiarowy jest podłączony.
  1. Opcjonalne: Kliknij Plik > Nowe porównanie aby rozpocząć nowe porównanie.
  2. Opcjonalne: W razie potrzeby można załadować plik referencyjny lub plik próbki.
  3. Kliknij Porównanie > Rozpocznij pomiar pola.
  4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami kalibracji, aby skalibrować przyrząd pomiarowy.
  5. Kliknij przycisk Tryb pomiaru i wybierz preferowany tryb pomiaru.
  6. Kliknij przycisk Kalibracja.
  7. Kliknij opcję w obszarze Odniesienie lub Próbka, aby wybrać, gdzie ma zostać wyświetlony pomiar koloru.
  8. Umieść przyrząd pomiarowy nad polem kontrolnym koloru, które chcesz zmierzyć.
  9. Zeskanuj pole kontrolne koloru za pomocą przyrządu pomiarowego. Fiery Verify automatyczne porówna nowy pomiar z danymi znajdującymi się w kolumnach Odniesienie lub Próbka i wyświetli wyniki.
  10. Po dokonaniu pomiarów wszystkich wymaganych pól kontrolnych kliknij przycisk Zatrzymaj pomiar.
Warunki użytkowania