Fiery Options 1.3 Help (client)

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta

Aby udostępnić opcję Fiery zainstalowaną na komputerze klienta, należy aktywować jej licencję.

Opcja Fiery wymaga unikalnego kodu aktywacyjnego licencji (LAC). Kod LAC można uzyskać od sprzedawcy Fiery lub producenta drukarki.

Okno Aktywacja licencji zawiera opcje Fiery aktywowane oprócz tych, które są dostępne do aktywacji. Okna Aktywacja licencji można użyć do:

 • Aktywacji opcji Fiery.

  Jeżeli aktywowana opcja Fiery ma datę wygaśnięcia, data ta jest wyświetlana w oknie Aktywacja licencji.

 • Dezaktywacji opcji Fiery.

  Aby przesłać licencję na inny komputer, najpierw należy dezaktywować opcję na bieżącym komputerze. Dezaktywacja powoduje ponowne udostępnienie kodu aktywacyjnego licencji (LAC) dla opcji.

 • Dokonanie ponownej aktywacji opcji Fiery poprzez naprawę uszkodzonej licencji.

  Jeśli licencja dla opcji Fiery jest uszkodzona, opcja nie działa, nawet jeśli występuje jako aktywowana. Podczas uruchamiania komputer próbuje ponownie aktywować uszkodzoną licencję poprzez skontaktowanie się z serwerem licencjonowania. Jeśli ponowna aktywacja nie powiedzie się (np. z powodu błędu sieci), można spróbować ponownie aktywować opcję. Nie ma potrzeby wprowadzania kodu LAC.

 • Przywrócenie aktywowanych opcji Fiery, aby udostępnić wcześniej aktywowane opcje do ponownego wykorzystania.

  Jeśli rekord licencjonowania dla opcji Fiery nie jest dostępny (np. ponieważ ponownie zainstalowano oprogramowanie systemowe na danym komputerze), poprzednio aktywowane opcje nie są wyświetlane jako aktywowane. Podczas uruchamiania komputer próbuje przywrócić rekord licencjonowania poprzez skontaktowanie się z serwerem licencjonowania. Jeśli przywracanie nie powiedzie się (np. z powodu błędu sieci), można spróbować przywrócić opcje.

Serwer licencjonowania EFI

Serwer licencjonowania EFI zarządza kodami LAC. Serwer licencjonowania EFI umożliwia aktywację, dezaktywację, ponowną aktywację i przywrócenie opcji Fiery.

W przypadku zarządzania licencją procedura zależy od tego, czy komputer jest podłączony do Internetu.

 • Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, informacje są automatycznie przesyłane między komputerem i serwerem licencjonowania EFI.

 • Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, należy ręcznie przesłać dane między komputerem i serwerem licencjonowania EFI.

Jeśli organizacja łączy się z Internetem poprzez serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy.

Aktywowanie opcji

Podczas aktywacji opcji Fiery należy sprawdzić, czy zapisane są następujące dane:

 • Identyfikator serwera Fiery Server. Na stronie konfiguracji identyfikator można znaleźć w kolumnie Ustawienia BIOS. W programie Command WorkStation można znaleźć identyfikator w polu Centrum urządzeń w kolumnie Konfiguracja serwera na karcie Ogólne. Kliknij pozycję RIP i poszukaj identyfikatora w kolumnie Ustawienia BIOS po prawej stronie.

 • Nazwa opcji

 • Kod aktywacyjny licencji (LAC)

Warunki użytkowania