Fiery Options 1.3 Help (client)

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Licenties voor Fiery-opties beheren op een clientcomputer

Als u een Fiery-optie die is geïnstalleerd op een clientcomputer bruikbaar wilt maken, moet u de licentie ervan activeren.

De Fiery-optie vereist een unieke licentieactiveringscode (LAC). U kunt een LAC verkrijgen via uw Fiery-dealer of printerfabrikant.

In het venster Activering van licentie worden de Fiery-opties weergegeven die zijn geactiveerd en de opties die beschikbaar zijn om te worden geactiveerd. In het venster Activering van licentie kunt u het volgende doen:

 • Fiery-opties activeren.

  Als een geactiveerde Fiery-optie een vervaldatum heeft, wordt de datum weergegeven in het venster Activering van licentie.

 • Fiery-opties deactiveren.

  Als u een licentie wilt overbrengen naar een andere computer, moet u de optie eerst deactiveren op de huidige computer. Met deactiveren wordt de licentieactiveringscode (LAC) voor de optie opnieuw beschikbaar.

 • Een Fiery-optie opnieuw activeren door een beschadigde licentie te repareren.

  Als de licentie voor een Fiery-optie is beschadigd, werkt de optie niet, ook al lijkt deze geactiveerd. Wanneer de computer wordt gestart, wordt geprobeerd een beschadigde licentie opnieuw te activeren door verbinding te maken met de licentieserver. Als het opnieuw activeren mislukt (bijvoorbeeld vanwege een netwerkonderbreking) kunt u proberen de optie opnieuw te activeren. U hoeft de LAC niet in te voeren.

 • Geactiveerde Fiery-opties herstellen om eerder geactiveerde opties gereed te maken om opnieuw te gebruiken.

  Als de licentierecord voor Fiery-opties niet beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat u de systeemsoftware op de computer opnieuw hebt geïnstalleerd) lijken eerder geactiveerde opties niet geactiveerd. Wanneer de computer wordt gestart, wordt geprobeerd de licentierecord te herstellen door verbinding te maken met de licentieserver. Als het herstellen mislukt (bijvoorbeeld vanwege een netwerkonderbreking) kunt u proberen de opties te herstellen.

EFI-licentieserver

De EFI-licentieserver beheert LAC's. U maakt verbinding met de EFI-licentieserver om Fiery-opties te activeren, te deactiveren, opnieuw te activeren en te herstellen.

Wanneer u een licentie beheert, hangt de procedure af van het feit of uw computer met internet is verbonden.

 • Als de computer met internet is verbonden, wordt informatie tussen uw computer en de EFI-licentieserver automatisch overgebracht.

 • Als de computer niet met internet is verbonden, moet u informatie tussen uw computer en de EFI-licentieserver handmatig overbrengen.

Als uw organisatie via een proxyserver verbinding maakt met internet, moet u de instellingen van de proxyserver configureren.

Opties activeren

Wanneer u een Fiery-optie activeert, moet u het volgende noteren:

 • ID van de Fiery-server. Op de configuratiepagina vindt u de ID onder BIOS-instellingen. In Command WorkStation vindt u de ID in Apparaatcentrum onder Serverconfiguratie op het tabblad Algemeen. Klik op Verwerken en kijk onder BIOS-instellingen aan de rechterzijde om de ID te vinden.

 • Naam van de optie

 • Licentieactiveringscode (LAC)

Gebruiksrechtovereenkomst