Fiery Options 1.3 Help (client)

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Správa licencí pro možnosti Fiery v klientském počítači

Chcete-li využít možnost Fiery, která je nainstalována v klientském počítači, musíte aktivovat její licenci.

Možnost Fiery vyžaduje jedinečný aktivační kód licence (LAC, License Activation Code). Kód LAC můžete získat od dodavatele produktů Fiery nebo výrobce tiskárny.

Okno Aktivace licencí zobrazuje možnosti Fiery, které jsou aktivovány, a také možnosti, které jsou k dispozici pro aktivaci. Okno Aktivace licencí můžete využít k provedení následujících akcí:

 • Aktivace možností Fiery.

  Je-li pro aktivovanou možnost Fiery nastaveno datum vypršení platnosti, zobrazí se toto datum v okně Aktivace licencí.

 • Deaktivace možností Fiery.

  Chcete-li provést přenos licence do jiného počítače, musíte nejprve příslušnou možnost deaktivovat v aktuálním počítači. Po deaktivaci bude kód LAC pro danou možnost znovu k dispozici.

 • Opakovaná aktivace možnosti Fiery pomocí opravy poškozené licence.

  Je-li licence pro možnost Fiery poškozena, příslušná možnost nefunguje, přestože se zdá být aktivována. Počítač se po spuštění pokusí znovu aktivovat poškozenou licenci kontaktováním licenčního serveru. Pokud se opakovaná aktivace nezdaří (například z důvodu přerušení v síti), můžete se pokusit opakovaně aktivovat danou možnost. Není třeba zadávat kód LAC.

 • Obnovení aktivovaných možností Fiery s cílem znovu zajistit možnost jejich použití.

  Pokud licenční záznam pro možnosti Fiery není k dispozici (například protože jste v počítači přeinstalovali software systému), dříve aktivované možnosti nebudou zobrazeny jako aktivované. Počítač se po spuštění pokusí obnovit licenční záznam kontaktováním licenčního serveru. Pokud se obnovení nezdaří (například z důvodu přerušení v síti), můžete se pokusit dané možnosti obnovit.

Licenční server EFI

Licenční server EFI spravuje kódy LAC. K licenčnímu serveru EFI je třeba se připojit při aktivaci, deaktivaci, opakované aktivaci a obnovení možností Fiery.

Postup při správě licence závisí na tom, zda je v počítači k dispozici připojení k Internetu.

 • Pokud je počítač připojen k Internetu, jsou informace mezi počítačem a licenčním serverem EFI přenášeny automaticky.

 • Pokud počítač není připojen k Internetu, je třeba informace mezi počítačem a licenčním serverem EFI přenést ručně.

Pokud se vaše organizace připojuje k počítači prostřednictvím proxy serveru, je třeba nakonfigurovat nastavení tohoto proxy serveru.

Možnosti aktivace

Při aktivaci možnosti Fiery si nezapomeňte poznamenat následující údaje:

 • ID Pro Server Fiery. Na konfigurační stránce je toto ID uvedeno v části Nastavení BIOS. V produktu Command WorkStation je toto ID uvedeno pod položkou Středisko zařízení v části Konfigurace serveru na kartě Obecné. Klikněte na položku Rastrování a vyhledejte ID v části Nastavení BIOS napravo.

 • Název možnosti

 • Aktivační kód licence (LAC)

Podmínky použití