Drukowanie zmiennych danych

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Sposób określania danych wielokrotnego użytku przez technologie VDP

Technologie określania danych wielokrotnego użytku w języku VDP są oparte na stronach lub elementach.

Następujące technologie VDP umożliwiają opisanie sposobu określania danych wielokrotnego użytku w języku VDP.

  • Technologia oparta na stronach – umożliwia opisanie statycznych danych do wielokrotnego użytku (element wzorca) jako całych stron. Każdy element strony jest nazywany stroną wzorca. Języki oparte na stronach są bardziej odpowiednie dla prostych, przewidywalnych układów. FreeForm to język oparty na stronach.

  • Technologia oparta na elementach – umożliwia opisanie statycznych danych wielokrotnego użytku jako elementów lub obiektów. Technologia oparta na elementach pozwala na użycie wielu osobnych obiektów na stronie jako poszczególnych elementów statycznych lub zmiennych.

    Zadania danych zmiennych oparte na elementach wykorzystują obiekty wielokrotnego użytku w przypadku elementów zmiennych w zadaniu, takich jak obrazy. Te elementy są często używane, dlatego są one przechowywane na serwerze Fiery Server i buforowane jako grupa.