Variable Data Printing (FS350 and earlier)

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Typické součásti VDP úloh

Typická VDP úloha využívá obsah, databázi, obchodní pravidla, rozložení, VDP aplikace a tiskové zařízení.

Tyto hlavní komponenty jsou následující:

Komponenta proměnných dat Popis
Obsah Zahrnuje text, obrázky nebo fotografie umístěné v různých oblastech dokumentu. Statický nebo proměnný obsah můžete vytvářet pomocí různých aplikací, například Adobe Photoshop nebo Microsoft Word.
Databáze Obsahuje všechny měnitelné nebo proměnné prvky ve vytištěném dokumentu, data musí být v záznamech a polích (kategoriích) pro každý záznam.
Obchodní pravidla Určí, který proměnný obsah se má použít a kam se má v dokumentu umístit.
Rozložení Zahrnuje návrh dokumentu nebo rozložení stránek v jakékoli DTP aplikaci nebo textovém editoru. (Rozložení musí obsahovat prostor pro proměnný text a obrázky.)
VDP aplikace Zkombinují hlavní elementy a proměnné informace a připraví dokument pro tisk. (FreeForm nevyžaduje vyhrazenou VDP aplikaci.)
Tiskové zařízení Vytvoří z digitálních souborů tištěné dokumenty. Může se jednat o libovolnou tiskárnu, kopírku nebo digitální lis podporující VDP.

Na následujícím obrázku jsou uvedeny komponenty VDP:

1 Rozložení
2 Databáze
3 Obchodní pravidla
4 Obsah
5 Aplikace s proměnnými daty
6 Tiskové zařízení
Podmínky použití